ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

Σας ενημερώνουμε ότι η δραστηριότητα πωλήσεων οχημάτων μάρκας ΒΜW και MINI διενεργείται από την εταιρεία με την επωνυμία Μ.Νταγκουνάκης ΑΕ, με έδρα Λ. Κύμης 70, 142 35, Ν.Ιωνία, ενώ η δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης σε οχήματα μάρκας ΒΜW και MINI διενεργείται από την εταιρεία με την επωνυμία Μ.Νταγκουνάκης ΑΕ, με έδρα Λ. Κύμης 70, 142 35, Ν.Ιωνία. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας χρησιμοποιεί κοινή βάση δεδομένων για τις διάφορες μάρκες οχημάτων που εμπορεύεται αναφορικά με προωθητικές ενέργειες.